Menu
home
>>
ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง “ปลูกผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว”

   วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา โดยนายสนิท รัตนศฤงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง “ปลูกผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว” เพื่อต้องการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษไว้บริโภค ณ บ้านพักแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 

Scroll Up Skip to content