Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา ร่วมรณรงค์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ตามมาตรการเฝ้าระวังพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดจากไวรัสโควิด-๑๙
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา โดยนายสนิท รัตนศฤงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมรณรงค์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ตามมาตรการเฝ้าระวังพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดจากไวรัสโควิด-๑๙ หรือโคโรน่า โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ให้สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าสำนักงานทุกครั้ง  ณ แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

 

Scroll Up Skip to content