Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา ได้รับการตรวจเอกสารโครงการ ตามระบบ QCS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา ได้รับการตรวจเอกสารโครงการ ตามระบบ QCS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รวม ๖ หน่วยดำเนินการ โดยมี นายโกศล สัมมาสะโก
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา)  เป็นผู้ตรวจสอบ  ณ แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 

Scroll Up Skip to content