Menu
home
>>
ประชุมสัมมนาการตรวจติดตามผลการดำเนินงานเพื่อสร้างเอกลักษณ์ทาง ทช. (ด้านควบคุมคุณภาพ)

   วันที่ 12 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมสัมมนาการตรวจติดตามผลการดำเนินงานเพื่อสร้างเอกลักษณ์ทาง ทช. (ด้านควบคุมคุณภาพ) และแนวทางการปฏิบัติงานก่อสร้างและบำรุงรักษาทาง ตามระบบ QCS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4 เพื่อให้การดำเนินงานสร้างเอกลักษณ์ทาง ทช. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายสำราญ สวัสดิ์พูน
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 เป็นประธานในการประชุม
ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Scroll Up Skip to content