Menu
home
>>
รณรงค์ป้องกัน COVID-19
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

        เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563  เจ้าหน้าที่หมวดบำรุงทางหลวงชนบทคง  ร่วมรณรงค์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19  ตามมาตรการเฝ้าระวังพร้อมป้องกัน   การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือโคโรน่า ณ หมวดบำรุงทางหลวงชนบทคง  ตำบลคูขาด  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

 

Scroll Up Skip to content